NaBízené služby / Services offered

Studio vám nabízí širokou škálu služeb z oblasti pořízení a zpracování fotografií pro komerční i dekorativní využití.
Pro podporu vašeho podnikání a marketingu navrhnu a zhotovím firemních prezentace, on-line kurzy a tutoriály .
Pořádám také kurzy a workshopy, na kterých účastníkům předávám znalosti a dovednosti z oblasti fotografie a on-line vzdělávání.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
The Studio offers a wide range of services in photography production and post-production for commercial and decorative use.
To support your business and marketing I can produce business presentations, on-line courses and tutorials.
I am also a teacher / trainer for different photography disciplines and for on-line based education process. 

Fotografie / Photography

Fotografie produktů
Product photos

Pro katalogy, prezentace a e-shopy nafotografuji soubory vašich produktů a výrobků.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
I will create a set of photos of your products for catalogues, presentations and e-shops.


Fotografie staveb a interiérů
Photos of properties

Pro dokumentaci vašich projektů, výroční zprávy a váš web zhotovím fotografie objektů, staveb, interiérů
a zahradních úprav.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
I can help you to elaborate your projects, annual reports and web more attractive with photos of your objects, buildings, interiors and gardens.

Fotografie z akcí a reportáže
Reportage photos

Pořádáte akce a potřebujete je zdokumentovat pro web, výroční zprávy nebo propagační materiály?
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Do you organize events and do you need documentary photos for your web, reports or marketing and promoting materials?Dekorativní fotografie
Decorative photos

Potřebujete doplnit a vyzdobit interiéry fotografickými obrazy nebo velkoplošnými fotografiemi? Můžete si vybrat z fotografií prezentovaných v galériích
nebo pro vás zhotovím fotografie s tématy
dle vašeho přání.

Fotografie z galerií Photostolba
Photos from Photostolba galleries

Fotografie zveřejněné v galeriích jsou vám k dispozici pro ilustraci vašich knih, tvorbu kalendářů
a propagačních materiálů a pro další účely dle vzájemné  dohody.

Postprodukce a adjustace fotografií
Post-production of photos

Potřebujete pomoci při zpracování a úpravách vašich fotografií? Provedu tyto práce v prostředí Photoshopu. Zároveň mohu pomoci při tvorbě fotografických obrazů.

Multimediální objekty / Multimedia objects

Prezentace firmy a produktů
Business and product presentations

Vyžaduje prezentace vašich aktivit multimediální komponenty (fotografie, videa, animace)? Zpracuji pro vás tyto komponenty dle vašich požadavků pro on-line i off-line prezentace.

Tutoriály
Tutorials

Potřebujete naučit vaše klienty a zákazníky pracovat
s vašimi produkty nebo využívat vašich služeb? Připravím pro vás interaktivní on-line nebo off-line návody a tutoriály.

Lekce a objekty pro e-learning
Lessons and objects for e-learning

On-line vzdělávací aktivity (e-learning) jsou moderní
a efektivní formou vzdělávání. Jednodušší lekce
pro vás vytvořím sám, pro komplexní řešení budu platným členem vašich týmů pro implementaci e-learningu. Mám zkušenosti i s řízením týmů pro vývoj e-learningových lekcí pro tisíce studentů. 

Trénink a kurzy / Workshops and courses

Skladba fotografického obrazu
Composition of a photographic image

S technickou stránkou fotografie nám dnes pomůže kamera nebo software pro úpravy fotografií. Kompozici obrazu však stále musí zvládnout fotograf. Skladbu fotografického obrazu jsem učil na Pražské fotografické škole a rád předám tyto znalosti i vám.

Zpracování digitální fotografie
Digital photography

Všechny své fotografie si sám zpracovávám a připravuji pro tisk. Pomohu vám stát se zručnými v práci
s digitální fotografií od práce s kamerou po finální úpravy obrazových souborů pro tisk nebo publikaci fotografií na webu. 

Fotografické žánry
Genre in photography

Každý fotografický žánr (krajina, živá příroda, portrét, zátiší a další) vyžaduje jiné postupy a často i techniku
k dosažení dobrého výsledku. V kurzech vám budu nápomocen praktickými radami, jak jednotlivé žánry ovládnout co nejlépe. 

                                                                                                        

Go to top