Milena Kejla Urbanová - Fascinátory

S radostí jsem se nechal pohltit fascinujícím světem fascinátorů paní Mileny Kejly Urbanové.
Měl jsem možnost vytvořit pro její web www.milenekviti.cz sérii fotografií v průběhu módní přehlídky krejčovského atelieru Mili Kraus.
Každý z fascinátorů oplýval množstvím nádherných detailů, nad kterými plesala srdce modelek i čočky mého objektivu.
Níže najdete několik ukázek fotografií ze zmíněného souboru. Zároveň doporučují návštěvu stránek www.milenekviti.cz
a prohlídku všech fascinátorů prezentovaných na zmíněné módní přehlídce.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
I was delighted to be absorbed in the fascinating world of Milena Kejla Urban's fascinators.
I had the opportunity to create a series of photos for her website www.milenekviti.cz during the fashion show of Mili Kraus Tailor's Salon.
Each of the fascinators featured with an amount of splendid details, over which the hearts of the models and lenses of my camera rejoiced.
Below are some examples of photos from the file. They also recommend visiting www.milenekviti.cz
and a tour of all the fascinators presented at the fashion show. 

Pan Milan pro mne vytvořil kolekci fotek, které mě nadchly.
Citlivým propojením ženské krásy, tajemství šarmu a zralé osobitosti
s křehkostí, pomíjivostí a jistou smrtelností mých šperků a květinových ozdob se panu Milanovi podařilo vytvořit živé obrazy. Výborně se mi s ním spolupracovalo, Milan umí nejenom "vidět", ale i naslouchat a sdělovat. Prostřednictvím svých fotek. Je pro mě radostí prezentovat se jeho dílem.

Milena Kejla Urbanová

floristka a lektorka

Mr. Milan created a collection of photos for me that inspired me.
Sensitive interconnection of female beauty, the mystery of charm
and mature personality with fragility, transience and a certain mortality
of my jewels and floral ornaments, Mr. Milan managed to create vivid images.
I cooperated very well with him because Milan does more
than just "sees". He also listens and communicates. Through his photos.
It is my pleasure to present my job by Milan's photos.

Milena Kejla Urbanová

florist and lecturer

No: 1811308143CRV

No: 1811308168CRV

No: 1811308290CRV

No: 1811308184CRV2

No: 1811308172CRV2

No: 1811308224CRV2

Go to top